Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2960
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: 2002 - 100,1 FM STEREO
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 17802/Ε1/3148/3.11.2000
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Αρκαδίας
Φορέας: 

Ρ/Σ: 2002 - 100,1 FM STEREO

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: 2002 - 100,1 FM STEREO

Αντικαταστάθηκε από: 

ΑΣΤΕΡΑΣ

Νομός: Αρκαδίας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο