Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3006
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: X-RADIO
Αρ. Φακέλου: ΒΝΛ75/06
Αριθμός Μητρώου Σταθμού (ΑΜΣ): 387
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 75/4.7.06
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 12206/12.12.08
Συχνότητα: 104 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ (ΣΤΗΝ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 7074/7-7-2010 ΥΔ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΝΕΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΣΡ ΕΚΠΕΜΠΕΙ ΣΤΟΥΣ 91,3)
Νομός: Βοιωτίας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 7Α ΛΕΙΒΑΔΙΑ
Τηλέφωνα: 2261024754
Φαξ: 2261021020
Φορέας: 

ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διακριτικός τίτλος: ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αντικαθιστά : 

TOP FM

Νομός: Βοιωτίας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο