Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3008
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ2/08
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 2/21.3.08
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 12206/12.12.08
Συχνότητα: 99,2 ΣΑΓΜΑΠΟΝ ΟΡΟΣ
Νομός: Βοιωτίας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΜΝΑΣΙΛΑΟΥ 1 ΘΗΒΑ ΤΚ 32200
Τηλέφωνα: 2262026239
Φαξ: 2262026238
Φορέας: 

Ι.Μ. ΘΗΒΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ

Διακριτικός τίτλος: Ι.Μ. ΘΗΒΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο