Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3017
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΡΑΔΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ FM
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 17748/E1/3262/1-9-2000
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Γρεβενών
Φορέας: 

Ρ/Σ: ΡΑΔΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ FM

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: ΡΑΔΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ FM

Αντικαταστάθηκε από: 

MIX FM

Νομός: Γρεβενών

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο