Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3036
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: NRG RADIO
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ73/06
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ ΥΠ'ΑΡ.328/22.9.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡ. 73/30.6.06
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 15336/25.10.07
Νόμιμη Συχνότητα Σύμφωνα με ΕΣΡ : 95,2 ΚΑΪΡ/490/7.10.2008
Παράνομη Συχνότητα και Θέση Εκπομπής : 95,6 MHz & 96,5 MHz από Cair (490/2008 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΡ)
Νομός: Δωδεκανήσου
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 28 ΡΟΔΟΣ
Τηλέφωνα: 2241078898
Φαξ: 2241078898
Φορέας: 

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΚΑΠΙΤΑΝΟΣ

Διακριτικός τίτλος: ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΚΑΠΙΤΑΝΟΣ

Αντικαθιστά : 

FM 1

Νομός: Δωδεκανήσου

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο