Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3038
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: RADIO CITY (ΡΑΔΙΟ ΣΙΤΥ) 93
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ74/04
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 74/15.6.2004
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 15695/02.11.07
Συχνότητα: 93 ΣΥΜΠΕΤΡΟ
Επικαιροποίηση στοιχείων : ΑΠ 522/29-1-2016 ΣΤΟΙΧ ΠΔ
Νομός: Δωδεκανήσου
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΟΥΣ 10 Α - ΤΚ 853 00 ΚΩΣ
Τηλέφωνα: 2242021888
Φαξ: 2242021887
E-mail: patsisp@otenet.gr
Φορέας: 

ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΠΑΤΣΗΣ

Διακριτικός τίτλος: ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΠΑΤΣΗΣ

Αντικαθιστά : 

ΚΑΝΑΛΙ 3 FM STEREO

Νομός: Δωδεκανήσου

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο