Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3040
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: RODON
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/358
Στοιχείο νομιμοποίησης: » ΕΣΡ ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΦ.66/10.2.2009
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 13384/02.10.07
Νομός: Δωδεκανήσου
Ταχυδρομική διεύθυνση: 12o χιλ. ΡΟΔΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΤΚ 85104
Τηλέφωνα: 2241028500 | 2241028700
Φαξ: 2241024200
Φορέας: 

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΠΕ

Διακριτικός τίτλος: ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΠΕ

Αντικαθιστά : 

ΡΑΔΙΟ ΧΑΛΚΗ

Νομός: Δωδεκανήσου

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο