Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3042
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: RODOS FM
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ111/03
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 111/2.12.2003
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 3918/4-10-2016
Συχνότητα: 90,7 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΝΕΚΤΑΡΙΑ-ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΡΕΜΠΟΥΛΗ
Επικαιροποίηση στοιχείων : Α.Π. 1342/1.2.2013: ΝΕΑ Δ/ΝΣΗ- ΑΠ 859/4-2-2016 ΣΤΟΙΧ ΠΔ-ΑΠ 3918/4-10-2016 ΥΔ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΣ-ΑΠ 699/1-2-2017 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΓΕΝΟΜΕΝΗ ΚΑΤΆ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΩΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΣΑ ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ
Νομός: Δωδεκανήσου
Ταχυδρομική διεύθυνση: Γ. ΣΕΦΕΡΗ 108 ΤΚ 85100 ΡΟΔΟΣ
Τηλέφωνα: 2241060482 | 6977343687
Φαξ: 2241060482
Φορέας: 

ΝΟΤΟΣ ΜΕΝΤΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

Διακριτικός τίτλος: ΝΟΤΟΣ ΜΕΝΤΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

Αντικαθιστά : 

ΕΡΩΤΙΚΟΣ FM

Νομός: Δωδεκανήσου

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Αντικαταστάθηκε από: 

NOTOS NEWS

Νομός: Δωδεκανήσου

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο