Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3046
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: SKY ΡΟΔΟΣ 100 FM
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ ΥΠ'ΑΡ.329/22.9.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡ 21/20.5.2003 ΒΝΛ - ΥΠ' ΑΡΙΘ. 491/9-12-2014 ΑΠΟΦ. ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΆ ΤΗΣ 329/22-9-2014
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 1693/04.02.08
Συχνότητα: 100 ΚΑΪΡ
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Νομός: Δωδεκανήσου
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 5 ΤΚ 85100 ΡΟΔΟΣ
Τηλέφωνα: 2241094457 | 2241071815 | 2241030888
Φαξ: 2241024200
E-mail: sky.rodos@gmail.com
Φορέας: 

ΡΑΔΙΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΡΟΔΟΥ Α.Ε

Διακριτικός τίτλος: ΡΑΔΙΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΡΟΔΟΥ Α.Ε

Αντικαθιστά : 

ΑΙΓΑΙΟ ΑΝΤΕΝΝΑ 100 FM

Νομός: Δωδεκανήσου

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 


Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο