Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3049
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 94/12.12.05
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Δωδεκανήσου
Φορέας: 

Ρ/Σ: ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Αντικαθιστά : 

DERTI FM

Νομός: Δωδεκανήσου

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Αντικαταστάθηκε από: 

SPORT 24 RODOY

Νομός: Δωδεκανήσου

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο