Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3055
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΣΥΜΗ FM
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 109/2.12.2003
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Δωδεκανήσου
Φορέας: 

Ρ/Σ: ΣΥΜΗ FM

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: ΣΥΜΗ FM

Αντικαθιστά : 

MAD RADIO

Νομός: Δωδεκανήσου

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Αντικαταστάθηκε από: 

NRG GREEK

Νομός: Δωδεκανήσου

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο