Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3099
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ 90 FM
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Νομός: Δωδεκανήσου
Φορέας: 

Ρ/Σ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ 90 FM

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ 90 FM

Σχετιζόμενα έγγραφα: 


Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο