Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3102
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΔΕΛΤΑ FM
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 46/14.6.05
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Έβρου
Φορέας: 

Ρ/Σ: ΔΕΛΤΑ FM

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: ΔΕΛΤΑ FM

Αντικαταστάθηκε από: 

ΡΑΔΙΟ ΕΛΠΙΔΑ 102,3

Νομός: Έβρου

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο