Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3109
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: FLASH 101
Αρ. Φακέλου: ΥΠ.Τ/83
Αριθμός Μητρώου Σταθμού (ΑΜΣ): 454
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 25307/Ε1/2007/11.5.2001
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14984/19.10.07
Συχνότητα: 95,5 ΠΥΘΙΟ
Νομός: Έβρου
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΜΜ. ΡΗΓΑ 37 - ΤΚ 682 00 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Τηλέφωνα: 2552027801
Φαξ: 2552027801
Φορέας: 

ΒΛΑΣΑΚΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Διακριτικός τίτλος: ΒΛΑΣΑΚΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο