Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3117
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: NOISE 97,8
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 10176/Ε/9.5.2001
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Έβρου
Φορέας: 

Ρ/Σ: NOISE 97,8

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: NOISE 97,8

Αντικαθιστά : 

SFAIRA RADIO

Νομός: Έβρου

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Αντικαταστάθηκε από: 

METRO FM 97,8

Νομός: Έβρου

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο