Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3123
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΒΗΜΑ 96,6
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 98/27.7.2004
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Έβρου
Φορέας: 

Ρ/Σ: ΒΗΜΑ 96,6

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: ΒΗΜΑ 96,6

Αντικαθιστά : 

ΔΙΑΥΛΟΣ ΕΒΡΟΥ 96,6 FM

Νομός: Έβρου

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Αντικαταστάθηκε από: 

ΔΙΑΥΛΟΣ ΕΒΡΟΥ 96,6

Νομός: Έβρου

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο