Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3160
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: 102 FM
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/331
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 4884/E1/891/2-3-2001
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14695/18.10.07
Συχνότητα: 102 ΦΡΑΓΚΑΠΗΔΗΜΑ
Νόμιμη Συχνότητα Σύμφωνα με ΕΣΡ : 102 ΦΡΑΓΚΑΠΗΔΗΜΑ/312/29.8.2011
Επικαιροποίηση στοιχείων : ΑΠ 811/2-2-2017 ΣΤΟΙΧ ΠΔ
Νομός: Ηλείας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 23 ΤΚ 27200 ΑΜΑΛΙΑΔΑ
Τηλέφωνα: 26220 23384 | 6937401097
Φαξ: 2622038116
E-mail: rs102fm@gmail.com
Φορέας: 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΡΙΧΑ

Διακριτικός τίτλος: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΡΙΧΑ

Αντικαθιστά : 

ΡΑΔΙΟ ΚΑΡΔΑΜΑΣ

Νομός: Ηλείας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο