Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3166
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: 101,3 KISS FM
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 13176/Ε1/2116/5.6.2001
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Ηλείας
Φορέας: 

Ρ/Σ: 101,3 KISS FM

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: 101,3 KISS FM

Αντικαθιστά : 

ΚΡΕΣΤΕΝΑ 101,3

Νομός: Ηλείας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Αντικαταστάθηκε από: 

KEFI 101,3

Νομός: Ηλείας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο