Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3184
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΤΟ ΦΩΣ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ5/10
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 5/21.7.2010
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 7928/4.8.2010
Συχνότητα: 107,6 ΦΡΑΓΚΑΠΗΔΗΜΑ
Νομός: Ηλείας
Ταχυδρομική διεύθυνση: 28ης ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 37 ΠΥΡΓΟΣ
Φορέας: 

Ι.Μ. ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΩΛΕΝΗΣ

Διακριτικός τίτλος: Ι.Μ. ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΩΛΕΝΗΣ

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο