Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3201
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: 106,7 MAXX RADIO
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 32/27.5.2003
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Ιωαννίνων
Φορέας: 

Ρ/Σ: ΡΑΔΙΟ ΕΝΑ

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: ΡΑΔΙΟ ΕΝΑ

Αντικαθιστά : 

METRO FM

Νομός: Ιωαννίνων

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Αντικαταστάθηκε από: 

NITRO RADIO ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Νομός: Ιωαννίνων

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο