Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3203
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: SKY 99,2
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/151
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 9251/Ε1/28.6.2001
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 13042/25.09.07
Συχνότητα: 99,2 ΛΥΓΓΙΑΔΕΣ
Επικαιροποίηση στοιχείων : ΑΠ 7305/19-10-2015 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΑΠ 546/29-1-2016 ΣΤΟΙΧ ΠΔ-ΑΠ 836/2-2-2017 ΣΤΟΙΧ ΠΔ
Νομός: Ιωαννίνων
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΜΟΣΧΟΠΟΛΕΩΣ 27 ΤΚ 453 33 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλέφωνα: 2651027580 | 2651024362
Φαξ: 2651029084
E-mail: info@skyradio.gr
Φορέας: 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΒΡΕΛΛΗΣ

Διακριτικός τίτλος: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΒΡΕΛΛΗΣ

Αντικαθιστά : 

SKY ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Νομός: Ιωαννίνων

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο