Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3207
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: Κ 29
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 61/9.6.06
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Ιωαννίνων
Φορέας: 

Ρ/Σ: Κ 29

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: Κ 29

Αντικαταστάθηκε από: 

SAFARI 104,7

Νομός: Ιωαννίνων

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο