Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3243
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΑΝΤΕΝΝΑ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/157
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 18248/Ε1/3346/13.12.2000
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 15779/06.11.07
Συχνότητα: 99,3 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΛΟΧΕΡΑΣ (ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦ 754/20/26-3-2015 ΑΠΟΦ ΕΕΤΤ ΕΊΝΑΙ ΑΝΕΚΤΗ Η ΕΚΠΟΜΠΗ ΑΠΌ 97,2)
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ
Νομός: Λακωνίας
Ταχυδρομική διεύθυνση: 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 23, ΤΚ 230 52 ΜΟΛΑΟΙ
Τηλέφωνα: 2732023393 | 2732023493
Φαξ: 2732022285
E-mail: info@ant1south.gr
Φορέας: 

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ε.Π.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ε.Π.Ε.

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο