Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3247
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΡΑΔΙΟ ΒΑΤΙΚΑ
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 18/19.12.08
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Λακωνίας
Φορέας: 

Ρ/Σ: ΡΑΔΙΟ ΒΑΤΙΚΑ

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: ΡΑΔΙΟ ΒΑΤΙΚΑ

Αντικαταστάθηκε από: 

PLANET ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Νομός: Λακωνίας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο