Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3250
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΕΛΛΑΔΑ FM 96,7
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ21/07
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 21/18.5.07
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 15402/25.10.07
Συχνότητα: 96,7 ΒΟΥΤΙΑΝΟΙ
Νομός: Λακωνίας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΟΔΟΣ ΤΩΝ 118 ΑΡ. 30
Τηλέφωνα: 2731082132 | 2731082133
Φαξ: 2731082135
Φορέας: 

ΦΕΛΟΥΡΗΣ Α.Ε

Διακριτικός τίτλος: ΦΕΛΟΥΡΗΣ Α.Ε

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο