Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3251
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΛΑΚΩΝΙΑ MUZIC RADIO 91,3
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/235
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡ. 3344/Ε1/7.2.2001 ΒΝΛ ΔΙΑ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡ.139/19.3.2012 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 13778/08.10.07
Νόμιμη Συχνότητα Σύμφωνα με ΕΣΡ : 91,3 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ/24/16-1-2007
Παράνομη Συχνότητα και Θέση Εκπομπής : 95,1 ΜΗΖ ΕΝΤΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΥΠ' ΑΡ. 24/16.1.2007 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΡ)
Νομός: Λακωνίας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΛΑΚΩΝΩΝ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ 10 ΤΚ 231 00 ΣΠΑΡΤΗ
Τηλέφωνα: 2731089559 | 2731029636
Φαξ: 2731089559
Φορέας: 

ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Ο.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Ο.Ε.

Αντικαθιστά : 

ΛΑΚΩΝΙΑ 91,1 FM

Νομός: Λακωνίας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο