Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3258
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΡΑΔΙΟ ΚΥΘΗΡΑ ΚΑΜΕΛΟΤ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ6/09
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 6/16.2.09
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 1861/05.02.2010
Συχνότητα: 100,8 ΑΓΙΑ ΕΛΛΕΣΑ ΚΥΘΗΡΩΝ
Νομός: Λακωνίας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΛΙΒΑΔΙ ΚΥΘΗΡΩΝ ΤΚ 80100
Τηλέφωνα: 27360 31102
Φαξ: 27360 31008
E-mail: pmpahtis@gmail.com
Φορέας: 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΧΤΗΣ

Διακριτικός τίτλος: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΧΤΗΣ

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο