Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3259
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΡΑΔΙΟ ΣΠΑΡΤΗ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/220
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡ. 17600/Ε1/3058/23.1.2001 ΒΝΛ ΔΙΑ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡ. 225/23.4.2012 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 3505/21.03.08
Συχνότητα: 95,8 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΛΟΧΕΡΑΣ
Νομός: Λακωνίας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΧΑΜΑΡΕΤΟΥ 74 - ΤΚ 231 00 ΣΠΑΡΤΗ
Τηλέφωνα: 2731077121
Φορέας: 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΡΤΖΩΤΗΣ

Διακριτικός τίτλος: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΡΤΖΩΤΗΣ

Σχετιζόμενα έγγραφα: Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο