Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3261
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/149
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 14473/Ε1/2389/20-6-2001
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14766/18.10.07
Νόμιμη Συχνότητα Σύμφωνα με ΕΣΡ : 88,8 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΛΟΧΕΡΑΣ/36/29-1-2007
Νομός: Λακωνίας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΥ 5 ΤΚ 231 00 ΣΠΑΡΤΗ
Τηλέφωνα: 2731023338 | 2731026580
Φαξ: 2731026581
Φορέας: 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Διακριτικός τίτλος: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Σχετιζόμενα έγγραφα: 

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο