Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3262
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΤΣΙΡΙΓΟ FM
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ32/07
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 32/2.10.07
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 6624/13.06.08
Συχνότητα: 105,6 ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ
Νομός: Λακωνίας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΛΙΒΑΔΙ ΚΥΘΗΡΩΝ ΤΚ 80100
Τηλέφωνα: 2736039071 | 6946377348
Φαξ: 2736031008
E-mail: pmpahtis@gmail.com
Φορέας: 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΧΤΗΣ

Διακριτικός τίτλος: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΧΤΗΣ

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο