Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3267
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΡΑΔΙΟ ΑΙΝΙΓΜΑ FM 98
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/128
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 19993/Ε/3-1-2001
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 12946/24.09.07
Συχνότητα: 88,1 ΚΛΕΙΔΗ
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΤΣΙΛΙΚΟΣ
Νομός: Φλώρινας
Ταχυδρομική διεύθυνση: 4ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 6 ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΚ 57003
Τηλέφωνα: 2310702700
Φαξ: 2310702708
E-mail: info@ble.fm
Φορέας: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο