Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3270
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΡΑΔΙΟ ΛΕΧΟΒΟ 97,1
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/123
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 20151/Ε/3766/9-10-2000
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14816/19.10.07
Συχνότητα: 97,1 ΚΛΕΙΔΗ
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΠΕΤΡΟΣ ΒΟΥΖΑΣ
Νομός: Φλώρινας
Ταχυδρομική διεύθυνση: Π. ΜΕΛΑ 4 - ΤΚ 530 73 ΛΕΧΟΒΟ
Τηλέφωνα: 2386071200 | 2386071110
Φαξ: 2386071444
E-mail: lehovofm@otenet.gr
Φορέας: 

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΒΟΥΖΑ

Διακριτικός τίτλος: ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΒΟΥΖΑ

Αντικαθιστά : 

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΕΧΟΒΟΥ

Νομός: Φλώρινας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο