Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3274
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: 102.7
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 17304/E/29.8.2000
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Χανίων
Φορέας: 

Ρ/Σ: 102.7

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: 102.7

Αντικαταστάθηκε από: 

Q FM - ΧΑΝΙΑ ΣΠΟΡ FM

Νομός: Χανίων

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο