Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3276
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΡΑΔΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 1931/Ε/1.2.2002
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Χανίων
Φορέας: 

Ρ/Σ: ΡΑΔΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: ΡΑΔΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ

Αντικαταστάθηκε από: 

d-CODE 96,2 FM

Νομός: Χανίων

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο