Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3281
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: MAGIC FM
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ9/04
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 9/9.1.2004
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14485/17.10.07
Συχνότητα: 98,2 ΜΑΛΑΞΑ
Νομός: Χανίων
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1 - ΤΚ 734 00 ΚΙΣΑΜΟΣ
Τηλέφωνα: 2821053993 | 2821053994
Φαξ: 2821020275
Φορέας: 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΡΗΣ

Διακριτικός τίτλος: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΡΗΣ

Σχετιζόμενα έγγραφα: 

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο