Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3287
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: SKAI NEWS
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ49/06
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 49/11.5.06
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14986/19.10.07
Συχνότητα: 91,8 ΜΑΛΑΞΑ
Νομός: Χανίων
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 25
Τηλέφωνα: 2821055400
Φαξ: 2821055400
Φορέας: 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΟΣ

Διακριτικός τίτλος: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΟΣ

Αντικαθιστά : 

ΡΑΔΙΟ ΦΑΡΟΣ

Νομός: Χανίων

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο