Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3289
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: STAR 97,7 FM
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/341
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 20153/Ε1/29.11.2000
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14523/17.10.07
Συχνότητα: 97,7 ΜΑΛΑΞΑ
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΛΙΑΝΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
Επικαιροποίηση στοιχείων : Α.Π. 1710/8.2.2013: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ- ΑΠ3145/31-3-2015 ΣΤΟΙΧ. ΠΔ-ΑΠ 1535/10-3-2016 ΣΤΟΙΧ ΠΔ-ΑΠ 1902/20-3-2017 ΣΤΟΙΧ ΠΔ
Νομός: Χανίων
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΜΠΟΝΙΑΛΗ 25 - ΤΚ 731 34 - ΧΑΝΙΑ
Τηλέφωνα: 2821050701
Φαξ: 2821050701
E-mail: starfm977@otenet.gr
Φορέας: 

STAR RADIO ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Μ.ΕΠΕ

Διακριτικός τίτλος: STAR RADIO ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Μ.ΕΠΕ

Σχετιζόμενα έγγραφα: 


Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο