Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3318
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΧΑΝΙΑ 98,9 FM
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ95/06
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 95/20.11.06
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 15016/19.10.07
Συχνότητα: 98,9 ΜΑΛΑΞΑ
Νομός: Χανίων
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 10 - ΧΑΝΙΑ
Τηλέφωνα: 2821044443
Φορέας: 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ

Διακριτικός τίτλος: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο