Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3319
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: CHΑΝΙΑ RADIO 99,6
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ88/05
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 88/8.11.05
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 185/12.5.2015
Συχνότητα: 99,6 Κ. ΜΑΝΟΥ 28 ΠΕΛΕΚΑΠΙΝΑ
Επικαιροποίηση στοιχείων : ΑΠ 7022/24-11-2014 ΑΛΛΑΓΗ ΔΤ- ΑΠ 2752/17-3-2015 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ- ΑΠΟΦ. ΕΣΡ 185/12.5.2015 ΑΛΛΑΓΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΣ
Νομός: Χανίων
Ταχυδρομική διεύθυνση: Κ. ΜΑΝΟΥ 28 ΤΚ 73100 ΧΑΝΙΑ
Τηλέφωνα: 2821088370
Φαξ: 2821041026
Φορέας: 

ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διακριτικός τίτλος: ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αντικαθιστά : 

RADIO 99,6

Νομός: Χανίων

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο