Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3326
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: PIRATE FM
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ69/06
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 69/30.6.06
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14125/12.10.07
Συχνότητα: 91 ΕΠΟΣ
Νομός: Χίου
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΒΕΛΑΣΤΗ 6 - ΧΙΟΣ
Τηλέφωνα: 2271024747
Φαξ: 2271024334
E-mail: antoniosmarinos@gmail.com
Φορέας: 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

Διακριτικός τίτλος: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο