Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3329
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΡΑΔΙΟ ΜΑΣΤΙΧΑ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ1/04
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 1/9.1.2004
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14622/18.10.07
Νόμιμη Συχνότητα Σύμφωνα με ΕΣΡ : 107,7 MHz ΘΕΣΗ ΕΠΟΣ/ 291/22.6.2010
Παράνομη Συχνότητα και Θέση Εκπομπής : ΘΟΛΟ ΠΟΤΑΜΙ (ΑΠΟΦ. 291/22.6.2010)
Νομός: Χίου
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΔΑΦΝΩΝΑΣ (ΟΙΚΙΑ ΝΤΙΛΗ) ΤΚ82100
Τηλέφωνα: 2271077550 | 2271077552
Φαξ: 2271077553
E-mail: radiomastixa@gmail.com
Φορέας: 

ΤΣΑΚΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ

Διακριτικός τίτλος: ΤΣΑΚΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ

Αντικαθιστά : 

ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ - ΚΑΝΑΛΙ 2

Νομός: Χίου

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 


Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο