Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3332
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΠΑΤΡΙΔΑ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/232
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 25265/Ε1/4610/6-12-2000
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 15323/25.10.07
Νόμιμη Συχνότητα Σύμφωνα με ΕΣΡ : 99,3 ΜΕΡΟΒΙΓΛΙ/349/16.9.2011
Νομός: Χίου
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΚΑΛΒΟΚΟΡΕΣΗ 3 - ΤΚ 821 00 ΧΙΟΣ
Τηλέφωνα: 2271042100 | 6937237878
E-mail: patridachios@gmail.com
Φορέας: 

ΜΙΚΕΣ ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ

Διακριτικός τίτλος: ΜΙΚΕΣ ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ

Σχετιζόμενα έγγραφα: Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο