Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3336
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΧΙΟΣ ΡΑΔΙΟ ΑΛΗΘΕΙΑ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/223
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 24006/Ζ2/1728/12.9.1988
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 13962/10.10.07
Συχνότητα: 95,7 ΜΕΡΟΒΙΓΛΙ
Νομός: Χίου
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΣΠΗΛΙΩΤΙΣΣΑ - ΛΕΥΚΩΝΙΑ ΤΚ82100 ΧΙΟΣ
Τηλέφωνα: 2271025678
Φαξ: 2271025678
Φορέας: 

ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

Διακριτικός τίτλος: ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο