Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3341
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΙΟΥ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ24/07
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ ΥΠ'ΑΡ. 13/11.1.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡ. 24/18.5.07 ΒΝΛ
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 4119/07.04.08
Νομός: Χίου
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΣ
Φορέας: 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Δ. ΓΛΗΝΟΣ

Διακριτικός τίτλος: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Δ. ΓΛΗΝΟΣ

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο