Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3344
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: GROOVY STAΤION 102,2
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ7/09
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 7/17.3.2009
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 6464/24.6.2009
Συχνότητα: 102,2 ΕΠΟΣ
Νόμιμη Συχνότητα Σύμφωνα με ΕΣΡ : ΜΕ ΤΗΝ 781/11/13-10-2016 ΑΠΟΦ. ΕΕΤΤ ΕΊΝΑΙ ΑΝΕΚΤΗ Η ΕΚΠΟΜΠΗ ΣΤΗ ΣΥΧΝ. 102,4
Νομός: Χίου
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΔΑΜΙΑΝΟΥ 10 ΤΚ82100 ΧΙΟΣ
Τηλέφωνα: 2271021183 | 6976131631
Φαξ: 2271023538
E-mail: groovy_station@hotmail.com
Φορέας: 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ

Διακριτικός τίτλος: ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο