Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3345
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΡΑΔΙΟ ΚΙΒΩΤΟΣ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ2/11
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 2/18.1.2011
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 15058/22.10.07
Νόμιμη Συχνότητα Σύμφωνα με ΕΣΡ : 104,7 ΕΠΟΣ/338/6.9.2011
Νομός: Χίου
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 36 ΤΚ 82100
Τηλέφωνα: 2271040104
Φαξ: 2271024464
Φορέας: 

ΣΤΕΛΛΑ ΜΠΑΚΝΗ

Διακριτικός τίτλος: ΣΤΕΛΛΑ ΜΠΑΚΝΗ

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο