Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3348
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: LOBBY FM
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ114/03
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 114/16.12.2003
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 13288/01.10.07 13286A/01.10.07
Νόμιμη Συχνότητα Σύμφωνα με ΕΣΡ : 101,8 ΒΑΣΙΛΑΚΙ/153/3.5.2011
Επικαιροποίηση στοιχείων : ΑΠ 1754/ 30-3-2016 ΣΤΟΙΧ ΠΔ
Νομός: Καβάλας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΛΙΜΕΝΑΣ ΘΑΣΟΥ ΤΚ 64004
Τηλέφωνα: 2593058337
Φαξ: 2593081298
Φορέας: 

Δ. ΠΑΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

Διακριτικός τίτλος: Δ. ΠΑΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

Αντικαθιστά : 

ΡΑΔΙΟ ΑΡΜΟΝΙΑ

Νομός: Καβάλας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο