Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3351
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: SPACE - ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/97
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ.16960/Ε1/2802/4.10.2000
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 15186/22.10.07
Συχνότητα: 92,2 ΠΛΑΤΑΝΟΥΔΙ ΚΑΡΙΑΝΝΗΣ
Επικαιροποίηση στοιχείων : ΑΠ 352/26-1-2016 ΣΤΟΙΧ ΠΔ-ΑΠ 436/27-1-2017 ΣΤΟΙΧ ΠΔ
Νομός: Καβάλας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΦΡΥΝΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Τηλέφωνα: 2594031313
Φαξ: 2594031313
E-mail: space922@space922.gr
Φορέας: 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ

Διακριτικός τίτλος: ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ

Σχετιζόμενα έγγραφα: Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο