Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3354
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: STOP FM 94,4
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ.26392/E1/4794/19.1.2001
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Καβάλας
Φορέας: 

Ρ/Σ: STOP FM 94,4

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: STOP FM 94,4

Αντικαταστάθηκε από: 

STAR FM

Νομός: Καβάλας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο