Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3355
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 102,8
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ53/04
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 53/20.4.2004
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14848/19.10.07
Συχνότητα: 102,8 ΒΑΣΙΛΑΚΙ
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΚΛΑΡΗΣ
Επικαιροποίηση στοιχείων : Α.Π. 2226/22.2.2013: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ Α.Π. 2264/25.2.2013: ΑΛΛΑΓΗ Δ/ΝΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ - Α.Π. 960/29.1.2014: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ Δ.Τ. - 1182/31.1.2014: ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ- ΑΠ 7183/13-10-2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
Νομός: Καβάλας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΟΜΟΝΟΙΑΣ 66 - ΤΚ65302 - ΚΑΒΑΛΑ
Τηλέφωνα: 2510211228
Φαξ: 2510839731
E-mail: kokkinokavala@gmail.com
Φορέας: 

ΚΟΚΚΙΝΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διακριτικός τίτλος: ΚΟΚΚΙΝΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αντικαθιστά : 

ΡΑΔΙΟ ΕΝΗΜΕΡΟΣ 102,8 FM

Νομός: Καβάλας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο